Shabbat Times Of The Next Shabbat on 23-24/7/2021 15 Av 5781 Parashat Vaetchanan

Shabbat Times (Zmanim) in San Jose ( by Chazon Shomayim)

Parashat Hashavua: Vaetchanan, Shabbat Nachamu

Haftara: נחמו נחמו (ישעיהו מ,א-כו)

Shabbat Candle Lighting Time: 19:55

Shabbat Ends: 21:01

Shabbat Ends Rabenu Tam: 21:27

Zmanim For San Jose by Chazon Shomayim To Change City

Lighting Candles Bracha: Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Lehadlik Ner Shel Shabbat

Shabbat Shalom

Shabbat and holiday entry times for the year 5781 In City: San Jose (by Chazon Shomayim)

Hebrew DateGregorian DateParasha or HolidayStart TimeEnd Time
1 Tishrei 578118-19/9/2020Rosh Hashanah18:4219:41
2 Tishrei 578119-20/9/2020Rosh Hashanah18:4119:40
8 Tishrei 578125-26/9/2020Haazinu18:3219:31
10 Tishrei 578127-28/9/2020Yom Kippur18:2919:28
15 Tishrei 57812-3/10/2020Sukkot18:2119:20
16 Tishrei 57813-4/10/2020Sukkot18:2019:18
22 Tishrei 57819-10/10/2020Shemini Atzeret18:1119:10
23 Tishrei 578110-11/10/2020Simchat Torah18:0919:08
29 Tishrei 578116-17/10/2020Bereshit18:0119:00
6 Cheshvan 578123-24/10/2020Noach17:5218:52
13 Cheshvan 578130-31/10/2020Lech Lecha17:4418:44
20 Cheshvan 57816-7/11/2020Vayera16:3717:37
27 Cheshvan 578113-14/11/2020Chayey sara16:3117:32
5 Kislev 578120-21/11/2020Toldot16:2717:28
12 Kislev 578127-28/11/2020Vayetze16:2417:26
19 Kislev 57814-5/12/2020Vyishlach16:2317:25
26 Kislev 578111-12/12/2020Vayeshev16:2317:26
4 Tevet 578118-19/12/2020Miketz16:2517:28
11 Tevet 578125-26/12/2020Vayigash16:2917:32
18 Tevet 57811-2/1/2021Vayechi16:3417:36
25 Tevet 57818-9/1/2021Shmot16:4017:42
3 Shevat 578115-16/1/2021Vaera16:4717:48
10 Shevat 578122-23/1/2021Boh16:5417:55
17 Shevat 578129-30/1/2021Beshalach17:0218:02
24 Shevat 57815-6/2/2021Yitro17:1018:09
1 Adar 578112-13/2/2021Mishpatim17:1718:16
8 Adar 578119-20/2/2021Truma17:2518:23
15 Adar 578126-27/2/2021Tetzaveh17:3218:30
22 Adar 57815-6/3/2021Ki Tissa17:3918:36
29 Adar 578112-13/3/2021Vayakhel Pekudey17:4518:43
7 Nissan 578119-20/3/2021Vayikrah18:5219:49
14 Nissan 578126-27/3/2021Tzav18:5819:56
15 Nissan 578127-28/3/2021Pesach18:5919:57
16 Nissan 578128-29/3/2021Pesach19:0019:58
21 Nissan 57812-3/4/2021Shvii Shel Pesach19:0420:03
22 Nissan 57813-4/4/2021Shemini Shel Pesach19:0520:04
28 Nissan 57819-10/4/2021Shemini19:1120:09
5 Iyar 578116-17/4/2021Tazria Metzora19:1720:16
12 Iyar 578123-24/4/2021Acharey mot kdoshim19:2320:23
19 Iyar 578130/4-1/5/2021Emor19:3020:30
26 Iyar 57817-8/5/2021Behar Bechukotay19:3620:38
4 Sivan 578114-15/5/2021Bamidbar19:4220:45
6 Sivan 578116-17/5/2021Shavuot19:4420:47
7 Sivan 578117-18/5/2021Shavuot19:4420:48
11 Sivan 578121-22/5/2021Naso19:4820:51
18 Sivan 578128-29/5/2021Behaalotcha19:5320:58
25 Sivan 57814-5/6/2021Shlach19:5821:03
2 Tamuz 578111-12/6/2021Korach20:0121:07
9 Tamuz 578118-19/6/2021Chukat20:0421:10
16 Tamuz 578125-26/6/2021Balack20:0521:12
23 Tamuz 57812-3/7/2021Pinchas20:0521:11
1 Av 57819-10/7/2021Matoth Masaey20:0321:09
8 Av 578116-17/7/2021Devarim20:0021:06
15 Av 578123-24/7/2021Vaetchanan19:5521:01
22 Av 578130-31/7/2021Ekev19:5020:54
29 Av 57816-7/8/2021Reeh19:4320:46
6 Elul 578113-14/8/2021Shofetim19:3420:37
13 Elul 578120-21/8/2021Ki Teitzei19:2620:28
20 Elul 578127-28/8/2021Ki Tavo19:1620:17
27 Elul 57813-4/9/2021Nitzavim19:0620:07
Date Today:
14 Av 5781, 23 July 2021

Nearest
Shabbat/Holiday
Date Today:
14 Av 5781, 23 July 2021
  • All Rights Reserved to JCal.com ©
We use cookies in order to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, privacy policy & terms of use.
-