Shabbat Times Of The Next Shabbat on 23-24/7/2021 15 Av 5781 Parashat Vaetchanan

Shabbat Times (Zmanim) in Marietta ( by Chazon Shomayim)

Parashat Hashavua: Vaetchanan, Shabbat Nachamu

Haftara: נחמו נחמו (ישעיהו מ,א-כו)

Shabbat Candle Lighting Time: 20:21

Shabbat Ends: 21:23

Shabbat Ends Rabenu Tam: 21:52

Zmanim For Marietta by Chazon Shomayim To Change City

Lighting Candles Bracha: Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Lehadlik Ner Shel Shabbat

Shabbat Shalom

Shabbat and holiday entry times for the year 5781 In City: Marietta (by Chazon Shomayim)

Hebrew DateGregorian DateParasha or HolidayStart TimeEnd Time
1 Tishrei 578118-19/9/2020Rosh Hashanah19:1520:13
2 Tishrei 578119-20/9/2020Rosh Hashanah19:1420:11
8 Tishrei 578125-26/9/2020Haazinu19:0620:03
10 Tishrei 578127-28/9/2020Yom Kippur19:0320:00
15 Tishrei 57812-3/10/2020Sukkot18:5619:53
16 Tishrei 57813-4/10/2020Sukkot18:5519:52
22 Tishrei 57819-10/10/2020Shemini Atzeret18:4719:44
23 Tishrei 578110-11/10/2020Simchat Torah18:4519:43
29 Tishrei 578116-17/10/2020Bereshit18:3819:35
6 Cheshvan 578123-24/10/2020Noach18:3019:28
13 Cheshvan 578130-31/10/2020Lech Lecha18:2219:21
20 Cheshvan 57816-7/11/2020Vayera17:1618:15
27 Cheshvan 578113-14/11/2020Chayey sara17:1118:10
5 Kislev 578120-21/11/2020Toldot17:0718:07
12 Kislev 578127-28/11/2020Vayetze17:0518:05
19 Kislev 57814-5/12/2020Vyishlach17:0418:05
26 Kislev 578111-12/12/2020Vayeshev17:0518:06
4 Tevet 578118-19/12/2020Miketz17:0818:09
11 Tevet 578125-26/12/2020Vayigash17:1118:12
18 Tevet 57811-2/1/2021Vayechi17:1618:16
25 Tevet 57818-9/1/2021Shmot17:2218:22
3 Shevat 578115-16/1/2021Vaera17:2818:27
10 Shevat 578122-23/1/2021Boh17:3518:34
17 Shevat 578129-30/1/2021Beshalach17:4218:40
24 Shevat 57815-6/2/2021Yitro17:4918:46
1 Adar 578112-13/2/2021Mishpatim17:5518:53
8 Adar 578119-20/2/2021Truma18:0218:59
15 Adar 578126-27/2/2021Tetzaveh18:0819:04
22 Adar 57815-6/3/2021Ki Tissa18:1419:10
29 Adar 578112-13/3/2021Vayakhel Pekudey18:1919:16
7 Nissan 578119-20/3/2021Vayikrah19:2520:21
14 Nissan 578126-27/3/2021Tzav19:3020:27
15 Nissan 578127-28/3/2021Pesach19:3120:28
16 Nissan 578128-29/3/2021Pesach19:3220:28
21 Nissan 57812-3/4/2021Shvii Shel Pesach19:3620:32
22 Nissan 57813-4/4/2021Shemini Shel Pesach19:3620:33
28 Nissan 57819-10/4/2021Shemini19:4120:38
5 Iyar 578116-17/4/2021Tazria Metzora19:4620:44
12 Iyar 578123-24/4/2021Acharey mot kdoshim19:5220:50
19 Iyar 578130/4-1/5/2021Emor19:5720:56
26 Iyar 57817-8/5/2021Behar Bechukotay20:0221:02
4 Sivan 578114-15/5/2021Bamidbar20:0821:08
6 Sivan 578116-17/5/2021Shavuot20:0921:10
7 Sivan 578117-18/5/2021Shavuot20:1021:11
11 Sivan 578121-22/5/2021Naso20:1321:14
18 Sivan 578128-29/5/2021Behaalotcha20:1821:20
25 Sivan 57814-5/6/2021Shlach20:2221:24
2 Tamuz 578111-12/6/2021Korach20:2521:28
9 Tamuz 578118-19/6/2021Chukat20:2821:31
16 Tamuz 578125-26/6/2021Balack20:2921:32
23 Tamuz 57812-3/7/2021Pinchas20:2921:32
1 Av 57819-10/7/2021Matoth Masaey20:2821:31
8 Av 578116-17/7/2021Devarim20:2521:28
15 Av 578123-24/7/2021Vaetchanan20:2121:23
22 Av 578130-31/7/2021Ekev20:1621:18
29 Av 57816-7/8/2021Reeh20:1021:11
6 Elul 578113-14/8/2021Shofetim20:0221:03
13 Elul 578120-21/8/2021Ki Teitzei19:5420:54
20 Elul 578127-28/8/2021Ki Tavo19:4620:45
27 Elul 57813-4/9/2021Nitzavim19:3620:35
Date Today:
14 Av 5781, 23 July 2021

Nearest
Shabbat/Holiday
Date Today:
14 Av 5781, 23 July 2021
  • All Rights Reserved to JCal.com ©
We use cookies in order to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, privacy policy & terms of use.
-