Shabbat Times Of The Next Shabbat on 30-31/7/2021 22 Av 5781 Parashat Ekev

Shabbat Times (Zmanim) in Hollywood Park ( by Chazon Shomayim)

Parashat Hashavua: Ekev

Haftara: ותאמר ציון (ישעיהו מט,יד-נא,ג)

Shabbat Candle Lighting Time: 20:04

Shabbat Ends: 21:03

Shabbat Ends Rabenu Tam: 21:35

Zmanim For Hollywood Park by Chazon Shomayim To Change City

Lighting Candles Bracha: Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Lehadlik Ner Shel Shabbat

Shabbat Shalom

Shabbat and holiday entry times for the year 5781 In City: Hollywood Park (by Chazon Shomayim)

Hebrew DateGregorian DateParasha or HolidayStart TimeEnd Time
1 Tishrei 578118-19/9/2020Rosh Hashanah19:1120:06
2 Tishrei 578119-20/9/2020Rosh Hashanah19:1020:05
8 Tishrei 578125-26/9/2020Haazinu19:0219:58
10 Tishrei 578127-28/9/2020Yom Kippur19:0019:55
15 Tishrei 57812-3/10/2020Sukkot18:5419:49
16 Tishrei 57813-4/10/2020Sukkot18:5219:48
22 Tishrei 57819-10/10/2020Shemini Atzeret18:4519:41
23 Tishrei 578110-11/10/2020Simchat Torah18:4419:40
29 Tishrei 578116-17/10/2020Bereshit18:3819:34
6 Cheshvan 578123-24/10/2020Noach18:3119:27
13 Cheshvan 578130-31/10/2020Lech Lecha18:2519:21
20 Cheshvan 57816-7/11/2020Vayera17:1918:16
27 Cheshvan 578113-14/11/2020Chayey sara17:1518:13
5 Kislev 578120-21/11/2020Toldot17:1218:10
12 Kislev 578127-28/11/2020Vayetze17:1118:09
19 Kislev 57814-5/12/2020Vyishlach17:1118:09
26 Kislev 578111-12/12/2020Vayeshev17:1218:11
4 Tevet 578118-19/12/2020Miketz17:1418:13
11 Tevet 578125-26/12/2020Vayigash17:1818:17
18 Tevet 57811-2/1/2021Vayechi17:2318:21
25 Tevet 57818-9/1/2021Shmot17:2818:26
3 Shevat 578115-16/1/2021Vaera17:3418:31
10 Shevat 578122-23/1/2021Boh17:4018:37
17 Shevat 578129-30/1/2021Beshalach17:4618:42
24 Shevat 57815-6/2/2021Yitro17:5218:47
1 Adar 578112-13/2/2021Mishpatim17:5718:53
8 Adar 578119-20/2/2021Truma18:0318:58
15 Adar 578126-27/2/2021Tetzaveh18:0819:02
22 Adar 57815-6/3/2021Ki Tissa18:1219:07
29 Adar 578112-13/3/2021Vayakhel Pekudey18:1719:11
7 Nissan 578119-20/3/2021Vayikrah19:2120:16
14 Nissan 578126-27/3/2021Tzav19:2520:20
15 Nissan 578127-28/3/2021Pesach19:2620:21
16 Nissan 578128-29/3/2021Pesach19:2620:21
21 Nissan 57812-3/4/2021Shvii Shel Pesach19:2920:24
22 Nissan 57813-4/4/2021Shemini Shel Pesach19:3020:25
28 Nissan 57819-10/4/2021Shemini19:3420:29
5 Iyar 578116-17/4/2021Tazria Metzora19:3820:34
12 Iyar 578123-24/4/2021Acharey mot kdoshim19:4220:38
19 Iyar 578130/4-1/5/2021Emor19:4620:43
26 Iyar 57817-8/5/2021Behar Bechukotay19:5120:48
4 Sivan 578114-15/5/2021Bamidbar19:5520:54
6 Sivan 578116-17/5/2021Shavuot19:5720:55
7 Sivan 578117-18/5/2021Shavuot19:5720:56
11 Sivan 578121-22/5/2021Naso20:0020:58
18 Sivan 578128-29/5/2021Behaalotcha20:0421:03
25 Sivan 57814-5/6/2021Shlach20:0721:07
2 Tamuz 578111-12/6/2021Korach20:1021:11
9 Tamuz 578118-19/6/2021Chukat20:1321:13
16 Tamuz 578125-26/6/2021Balack20:1421:15
23 Tamuz 57812-3/7/2021Pinchas20:1421:15
1 Av 57819-10/7/2021Matoth Masaey20:1321:14
8 Av 578116-17/7/2021Devarim20:1121:11
15 Av 578123-24/7/2021Vaetchanan20:0821:08
22 Av 578130-31/7/2021Ekev20:0421:03
29 Av 57816-7/8/2021Reeh19:5820:57
6 Elul 578113-14/8/2021Shofetim19:5220:50
13 Elul 578120-21/8/2021Ki Teitzei19:4520:43
20 Elul 578127-28/8/2021Ki Tavo19:3820:35
27 Elul 57813-4/9/2021Nitzavim19:2920:26
Date Today:
16 Av 5781, 25 July 2021

Nearest
Shabbat/Holiday
Date Today:
16 Av 5781, 25 July 2021
  • All Rights Reserved to JCal.com ©
We use cookies in order to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, privacy policy & terms of use.
-