Shabbat Times Of The Next Shabbat on 23-24/7/2021 15 Av 5781 Parashat Vaetchanan

Shabbat Times (Zmanim) in Deal ( by Chazon Shomayim)

Parashat Hashavua: Vaetchanan, Shabbat Nachamu

Haftara: נחמו נחמו (ישעיהו מ,א-כו)

Shabbat Candle Lighting Time: 20:34

Shabbat Ends: 22:00

Shabbat Ends Rabenu Tam: 22:05

Zmanim For Deal by Chazon Shomayim To Change City

Lighting Candles Bracha: Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Lehadlik Ner Shel Shabbat

Shabbat Shalom

Shabbat and holiday entry times for the year 5781 In City: Deal (by Chazon Shomayim)

Hebrew DateGregorian DateParasha or HolidayStart TimeEnd Time
1 Tishrei 578118-19/9/2020Rosh Hashanah18:4119:50
2 Tishrei 578119-20/9/2020Rosh Hashanah18:3919:48
8 Tishrei 578125-26/9/2020Haazinu18:2519:34
10 Tishrei 578127-28/9/2020Yom Kippur18:2019:29
15 Tishrei 57812-3/10/2020Sukkot18:0919:18
16 Tishrei 57813-4/10/2020יום טוב שני של סוכות18:0719:15
22 Tishrei 57819-10/10/2020Simchat Torah17:5419:02
23 Tishrei 578110-11/10/2020Vezot Habracha17:5119:00
29 Tishrei 578116-17/10/2020Bereshit17:3918:48
6 Cheshvan 578123-24/10/2020Noach17:2418:34
13 Cheshvan 578130-31/10/2020Lech Lecha16:1117:22
20 Cheshvan 57816-7/11/2020Vayera15:5917:11
27 Cheshvan 578113-14/11/2020Chayey sara15:4817:01
5 Kislev 578120-21/11/2020Toldot15:3916:54
12 Kislev 578127-28/11/2020Vayetze15:3316:49
19 Kislev 57814-5/12/2020Vyishlach15:2816:45
26 Kislev 578111-12/12/2020Vayeshev15:2716:45
4 Tevet 578118-19/12/2020Miketz15:2816:46
11 Tevet 578125-26/12/2020Vayigash15:3216:50
18 Tevet 57811-2/1/2021Vayechi15:3816:55
25 Tevet 57818-9/1/2021Shmot15:4617:02
3 Shevat 578115-16/1/2021Vaera15:5617:11
10 Shevat 578122-23/1/2021Boh16:0817:21
17 Shevat 578129-30/1/2021Beshalach16:2017:32
24 Shevat 57815-6/2/2021Yitro16:3217:43
1 Adar 578112-13/2/2021Mishpatim16:4517:55
8 Adar 578119-20/2/2021Truma16:5818:07
15 Adar 578126-27/2/2021Tetzaveh17:1018:18
22 Adar 57815-6/3/2021Ki Tissa17:2218:30
29 Adar 578112-13/3/2021Vayakhel Pekudey17:3418:42
7 Nissan 578119-20/3/2021Vayikrah17:4618:54
14 Nissan 578126-27/3/2021Tzav17:5819:06
15 Nissan 578127-28/3/2021Pesach17:5920:08
21 Nissan 57812-3/4/2021Shvii Shel Pesach19:0920:19
22 Nissan 57813-4/4/2021Shemini Shel Pesach19:1120:20
28 Nissan 57819-10/4/2021Shemini19:2120:31
5 Iyar 578116-17/4/2021Tazria Metzora19:3320:44
12 Iyar 578123-24/4/2021Acharey mot kdoshim19:4420:58
19 Iyar 578130/4-1/5/2021Emor19:5521:11
26 Iyar 57817-8/5/2021Behar Bechukotay20:0721:28
4 Sivan 578114-15/5/2021Bamidbar20:1721:39
6 Sivan 578116-17/5/2021Shavuot20:2021:43
7 Sivan 578117-18/5/2021Shavuot20:2221:44
11 Sivan 578121-22/5/2021Naso20:2821:52
18 Sivan 578128-29/5/2021Behaalotcha20:3622:04
25 Sivan 57814-5/6/2021Shlach20:4422:14
2 Tamuz 578111-12/6/2021Korach20:5022:22
9 Tamuz 578118-19/6/2021Chukat20:5322:26
16 Tamuz 578125-26/6/2021Balack20:5422:28
23 Tamuz 57812-3/7/2021Pinchas20:5322:25
1 Av 57819-10/7/2021Matoth Masaey20:4922:20
8 Av 578116-17/7/2021Devarim20:4322:11
15 Av 578123-24/7/2021Vaetchanan20:3422:00
22 Av 578130-31/7/2021Ekev20:2421:47
29 Av 57816-7/8/2021Reeh20:1321:33
6 Elul 578113-14/8/2021Shofetim20:0021:18
13 Elul 578120-21/8/2021Ki Teitzei19:4621:04
20 Elul 578127-28/8/2021Ki Tavo19:3120:45
27 Elul 57813-4/9/2021Nitzavim19:1620:28
Date Today:
14 Av 5781, 23 July 2021

Nearest
Shabbat/Holiday
Date Today:
14 Av 5781, 23 July 2021
  • All Rights Reserved to JCal.com ©
We use cookies in order to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, privacy policy & terms of use.
-