Shabbat Times Of The Next Shabbat on 23-24/7/2021 15 Av 5781 Parashat Vaetchanan

Shabbat Times (Zmanim) in Albany ( by Chazon Shomayim)

Parashat Hashavua: Vaetchanan, Shabbat Nachamu

Haftara: נחמו נחמו (ישעיהו מ,א-כו)

Shabbat Candle Lighting Time: 19:58

Shabbat Ends: 21:09

Shabbat Ends Rabenu Tam: 21:29

Zmanim For Albany by Chazon Shomayim To Change City

Lighting Candles Bracha: Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Lehadlik Ner Shel Shabbat

Shabbat Shalom

Shabbat and holiday entry times for the year 5781 In City: Albany (by Chazon Shomayim)

Hebrew DateGregorian DateParasha or HolidayStart TimeEnd Time
1 Tishrei 578118-19/9/2020Rosh Hashanah18:3319:34
2 Tishrei 578119-20/9/2020Rosh Hashanah18:3119:33
8 Tishrei 578125-26/9/2020Haazinu18:2019:22
10 Tishrei 578127-28/9/2020Yom Kippur18:1619:18
15 Tishrei 57812-3/10/2020Sukkot18:0819:09
16 Tishrei 57813-4/10/2020Sukkot18:0619:08
22 Tishrei 57819-10/10/2020Shemini Atzeret17:5618:58
23 Tishrei 578110-11/10/2020Simchat Torah17:5418:56
29 Tishrei 578116-17/10/2020Bereshit17:4418:46
6 Cheshvan 578123-24/10/2020Noach17:3418:36
13 Cheshvan 578130-31/10/2020Lech Lecha17:2418:27
20 Cheshvan 57816-7/11/2020Vayera16:1517:19
27 Cheshvan 578113-14/11/2020Chayey sara16:0817:12
5 Kislev 578120-21/11/2020Toldot16:0217:07
12 Kislev 578127-28/11/2020Vayetze15:5817:04
19 Kislev 57814-5/12/2020Vyishlach15:5617:02
26 Kislev 578111-12/12/2020Vayeshev15:5517:03
4 Tevet 578118-19/12/2020Miketz15:5717:05
11 Tevet 578125-26/12/2020Vayigash16:0117:08
18 Tevet 57811-2/1/2021Vayechi16:0617:13
25 Tevet 57818-9/1/2021Shmot16:1317:19
3 Shevat 578115-16/1/2021Vaera16:2117:26
10 Shevat 578122-23/1/2021Boh16:3017:34
17 Shevat 578129-30/1/2021Beshalach16:3917:42
24 Shevat 57815-6/2/2021Yitro16:4817:51
1 Adar 578112-13/2/2021Mishpatim16:5717:59
8 Adar 578119-20/2/2021Truma17:0618:08
15 Adar 578126-27/2/2021Tetzaveh17:1518:16
22 Adar 57815-6/3/2021Ki Tissa17:2418:25
29 Adar 578112-13/3/2021Vayakhel Pekudey17:3218:33
7 Nissan 578119-20/3/2021Vayikrah18:4019:41
14 Nissan 578126-27/3/2021Tzav18:4819:50
15 Nissan 578127-28/3/2021Pesach18:5019:51
16 Nissan 578128-29/3/2021Pesach18:5119:52
21 Nissan 57812-3/4/2021Shvii Shel Pesach18:5719:58
22 Nissan 57813-4/4/2021Shemini Shel Pesach18:5819:59
28 Nissan 57819-10/4/2021Shemini19:0520:07
5 Iyar 578116-17/4/2021Tazria Metzora19:1320:15
12 Iyar 578123-24/4/2021Acharey mot kdoshim19:2120:24
19 Iyar 578130/4-1/5/2021Emor19:2920:33
26 Iyar 57817-8/5/2021Behar Bechukotay19:3620:43
4 Sivan 578114-15/5/2021Bamidbar19:4420:51
6 Sivan 578116-17/5/2021Shavuot19:4620:54
7 Sivan 578117-18/5/2021Shavuot19:4720:55
11 Sivan 578121-22/5/2021Naso19:5121:00
18 Sivan 578128-29/5/2021Behaalotcha19:5721:08
25 Sivan 57814-5/6/2021Shlach20:0321:14
2 Tamuz 578111-12/6/2021Korach20:0721:19
9 Tamuz 578118-19/6/2021Chukat20:1021:23
16 Tamuz 578125-26/6/2021Balack20:1121:24
23 Tamuz 57812-3/7/2021Pinchas20:1021:23
1 Av 57819-10/7/2021Matoth Masaey20:0821:20
8 Av 578116-17/7/2021Devarim20:0421:16
15 Av 578123-24/7/2021Vaetchanan19:5821:09
22 Av 578130-31/7/2021Ekev19:5121:01
29 Av 57816-7/8/2021Reeh19:4320:51
6 Elul 578113-14/8/2021Shofetim19:3320:40
13 Elul 578120-21/8/2021Ki Teitzei19:2320:29
20 Elul 578127-28/8/2021Ki Tavo19:1120:16
27 Elul 57813-4/9/2021Nitzavim18:5920:04
Date Today:
14 Av 5781, 23 July 2021

Nearest
Shabbat/Holiday
Date Today:
14 Av 5781, 23 July 2021
  • All Rights Reserved to JCal.com ©
We use cookies in order to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, privacy policy & terms of use.
-