Shabbat Times Of The Next Shabbat on 23-24/7/2021 15 Av 5781 Parashat Vaetchanan

Shabbat Times (Zmanim) in Addyston ( by Chazon Shomayim)

Parashat Hashavua: Vaetchanan, Shabbat Nachamu

Haftara: נחמו נחמו (ישעיהו מ,א-כו)

Shabbat Candle Lighting Time: 20:33

Shabbat Ends: 21:39

Shabbat Ends Rabenu Tam: 22:04

Zmanim For Addyston by Chazon Shomayim To Change City

Lighting Candles Bracha: Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Lehadlik Ner Shel Shabbat

Shabbat Shalom

Shabbat and holiday entry times for the year 5781 In City: Addyston (by Chazon Shomayim)

Hebrew DateGregorian DateParasha or HolidayStart TimeEnd Time
1 Tishrei 578118-19/9/2020Rosh Hashanah19:1620:16
2 Tishrei 578119-20/9/2020Rosh Hashanah19:1420:14
8 Tishrei 578125-26/9/2020Haazinu19:0420:04
10 Tishrei 578127-28/9/2020Yom Kippur19:0120:01
15 Tishrei 57812-3/10/2020Sukkot18:5319:53
16 Tishrei 57813-4/10/2020Sukkot18:5219:51
22 Tishrei 57819-10/10/2020Shemini Atzeret18:4219:42
23 Tishrei 578110-11/10/2020Simchat Torah18:4119:41
29 Tishrei 578116-17/10/2020Bereshit18:3219:32
6 Cheshvan 578123-24/10/2020Noach18:2319:23
13 Cheshvan 578130-31/10/2020Lech Lecha18:1419:15
20 Cheshvan 57816-7/11/2020Vayera17:0618:08
27 Cheshvan 578113-14/11/2020Chayey sara17:0018:02
5 Kislev 578120-21/11/2020Toldot16:5517:58
12 Kislev 578127-28/11/2020Vayetze16:5217:55
19 Kislev 57814-5/12/2020Vyishlach16:5017:54
26 Kislev 578111-12/12/2020Vayeshev16:5117:55
4 Tevet 578118-19/12/2020Miketz16:5317:57
11 Tevet 578125-26/12/2020Vayigash16:5618:01
18 Tevet 57811-2/1/2021Vayechi17:0218:05
25 Tevet 57818-9/1/2021Shmot17:0818:11
3 Shevat 578115-16/1/2021Vaera17:1518:17
10 Shevat 578122-23/1/2021Boh17:2318:24
17 Shevat 578129-30/1/2021Beshalach17:3118:32
24 Shevat 57815-6/2/2021Yitro17:3918:39
1 Adar 578112-13/2/2021Mishpatim17:4718:47
8 Adar 578119-20/2/2021Truma17:5518:54
15 Adar 578126-27/2/2021Tetzaveh18:0319:02
22 Adar 57815-6/3/2021Ki Tissa18:1019:09
29 Adar 578112-13/3/2021Vayakhel Pekudey18:1719:16
7 Nissan 578119-20/3/2021Vayikrah19:2520:23
14 Nissan 578126-27/3/2021Tzav19:3120:30
15 Nissan 578127-28/3/2021Pesach19:3220:31
16 Nissan 578128-29/3/2021Pesach19:3320:32
21 Nissan 57812-3/4/2021Shvii Shel Pesach19:3820:37
22 Nissan 57813-4/4/2021Shemini Shel Pesach19:3920:39
28 Nissan 57819-10/4/2021Shemini19:4520:45
5 Iyar 578116-17/4/2021Tazria Metzora19:5220:52
12 Iyar 578123-24/4/2021Acharey mot kdoshim19:5921:00
19 Iyar 578130/4-1/5/2021Emor20:0621:08
26 Iyar 57817-8/5/2021Behar Bechukotay20:1221:15
4 Sivan 578114-15/5/2021Bamidbar20:1921:23
6 Sivan 578116-17/5/2021Shavuot20:2121:25
7 Sivan 578117-18/5/2021Shavuot20:2221:26
11 Sivan 578121-22/5/2021Naso20:2521:30
18 Sivan 578128-29/5/2021Behaalotcha20:3121:37
25 Sivan 57814-5/6/2021Shlach20:3621:43
2 Tamuz 578111-12/6/2021Korach20:3921:47
9 Tamuz 578118-19/6/2021Chukat20:4221:50
16 Tamuz 578125-26/6/2021Balack20:4321:52
23 Tamuz 57812-3/7/2021Pinchas20:4321:51
1 Av 57819-10/7/2021Matoth Masaey20:4121:49
8 Av 578116-17/7/2021Devarim20:3821:45
15 Av 578123-24/7/2021Vaetchanan20:3321:39
22 Av 578130-31/7/2021Ekev20:2721:32
29 Av 57816-7/8/2021Reeh20:1921:24
6 Elul 578113-14/8/2021Shofetim20:1021:15
13 Elul 578120-21/8/2021Ki Teitzei20:0121:04
20 Elul 578127-28/8/2021Ki Tavo19:5120:53
27 Elul 57813-4/9/2021Nitzavim19:4020:42
Date Today:
14 Av 5781, 23 July 2021

Nearest
Shabbat/Holiday
Date Today:
14 Av 5781, 23 July 2021
  • All Rights Reserved to JCal.com ©
We use cookies in order to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, privacy policy & terms of use.
-