Shabbat Times Of The Next Shabbat on 2-3/6/2023 14 Sivan 5783 Parashat Naso

Shabbat Times (Zmanim) in Old Bethpage ( by Chazon Shomayim)

Parashat Hashavua: Naso, פרקי אבות פרק א

Haftara Ashkenazim: ויהי איש אחד (שופטים יג,ב-כה)

Haftara Sfaradim: ויהי איש אחד מצרעה (שופטים יג,ב-כה)

Shabbat Candle Lighting Time: 19:56

Shabbat Ends: 21:06

Shabbat Ends Rabenu Tam: 21:29

Zmanim For Old Bethpage by Chazon Shomayim, To Change City

The entry time of Shabbat / holiday, to this city, is calculated 20 minutes before sunset.

Lighting Candles Bracha: Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Lehadlik Ner Shel Shabbat

Shabbat Shalom

Shabbat and holiday entry times for the year 5785 In City: Old Bethpage (by Chazon Shomayim)

Hebrew DateGregorian DateParasha or HolidayStart TimeEnd Time
1 Tishrei 57852-3/10/2024Rosh Hashanah18:1019:11
2 Tishrei 57853-4/10/2024Rosh Hashanah18:0819:09
3 Tishrei 57854-5/10/2024Haazinu18:0619:07
10 Tishrei 578511-12/10/2024Yom Kippur17:5518:56
15 Tishrei 578516-17/10/2024Sukkot17:4718:49
16 Tishrei 578517-18/10/2024Sukkot17:4618:48
17 Tishrei 578518-19/10/2024Shabbat Chol HaMoed17:4518:46
22 Tishrei 578523-24/10/2024Shemini Atzeret17:3718:39
23 Tishrei 578524-25/10/2024Simchat Torah17:3618:38
24 Tishrei 578525-26/10/2024Bereshit17:3518:37
1 Cheshvan 57851-2/11/2024Noach17:2618:28
8 Cheshvan 57858-9/11/2024Lech Lecha16:1817:21
15 Cheshvan 578515-16/11/2024Vayera16:1217:16
22 Cheshvan 578522-23/11/2024Chayey sara16:0717:11
29 Cheshvan 578529-30/11/2024Toldot16:0417:09
6 Kislev 57856-7/12/2024Vayetze16:0217:08
13 Kislev 578513-14/12/2024Vyishlach16:0317:09
20 Kislev 578520-21/12/2024Vayeshev16:0617:12
27 Kislev 578527-28/12/2024Miketz16:1017:16
4 Tevet 57853-4/1/2025Vayigash16:1617:21
11 Tevet 578510-11/1/2025Vayechi16:2217:27
18 Tevet 578517-18/1/2025Shmot16:3017:34
25 Tevet 578524-25/1/2025Vaera16:3817:41
3 Shevat 578531/1-1/2/2025Boh16:4717:49
10 Shevat 57857-8/2/2025Beshalach16:5617:57
17 Shevat 578514-15/2/2025Yitro17:0418:05
24 Shevat 578521-22/2/2025Mishpatim17:1318:13
1 Adar 578528/2-1/3/2025Truma17:2118:21
8 Adar 57857-8/3/2025Tetzaveh17:2918:29
15 Adar 578514-15/3/2025Ki Tissa18:3619:36
22 Adar 578521-22/3/2025Vayakhel18:4419:44
29 Adar 578528-29/3/2025pekudey18:5119:51
7 Nissan 57854-5/4/2025Vayikrah18:5819:59
14 Nissan 578511-12/4/2025Tzav19:0620:07
15 Nissan 578512-13/4/2025Pesach19:0720:08
16 Nissan 578513-14/4/2025Pesach19:0820:10
21 Nissan 578518-19/4/2025Shvii Shel Pesach19:1320:15
22 Nissan 578519-20/4/2025Shemini Shel Pesach19:1420:17
28 Nissan 578525-26/4/2025Shemini19:2120:24
5 Iyar 57852-3/5/2025Tazria Metzora19:2820:32
12 Iyar 57859-10/5/2025Acharey mot kdoshim19:3520:40
19 Iyar 578516-17/5/2025Emor19:4220:49
26 Iyar 578523-24/5/2025Behar Bechukotay19:4820:56
4 Sivan 578530-31/5/2025Bamidbar19:5421:03
6 Sivan 57851-2/6/2025Shavuot19:5621:05
7 Sivan 57852-3/6/2025Shavuot19:5621:06
11 Sivan 57856-7/6/2025Naso19:5921:09
18 Sivan 578513-14/6/2025Behaalotcha20:0321:13
25 Sivan 578520-21/6/2025Shlach20:0521:16
2 Tamuz 578527-28/6/2025Korach20:0621:17
9 Tamuz 57854-5/7/2025Chukat20:0521:15
16 Tamuz 578511-12/7/2025Balack20:0221:12
23 Tamuz 578518-19/7/2025Pinchas19:5821:08
1 Av 578525-26/7/2025Matoth Masaey19:5221:01
8 Av 57851-2/8/2025Devarim19:4520:53
15 Av 57858-9/8/2025Vaetchanan19:3720:44
22 Av 578515-16/8/2025Ekev19:2820:33
29 Av 578522-23/8/2025Re'eh19:1820:22
6 Elul 578529-30/8/2025Shofetim19:0720:11
13 Elul 57855-6/9/2025Ki Teitzei18:5519:59
20 Elul 578512-13/9/2025Ki Tavo18:4419:47
27 Elul 578519-20/9/2025Nitzavim18:3219:34
Date Today:
14 Sivan 5783, 3 June 2023

Nearest
Shabbat/Holiday
  • All Rights Reserved to JCal.com ©
We use cookies in order to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, privacy policy & terms of use.
-